Water Advisories 

WATER ADVISORY AT CALUMPANG CERCA
March 27, 2017, 12:47 PM

NAIS PO NAMIN IPABATID SA INYO NA DAHIL SA KASULUYANG AIRLOCK SA ATING MAINLINE AY MAGKAKAROON PO NG PANSAMANTALANG PAGBABAGO SA SCHEDULE NG SUPPLY NG TUBIG SIMULA MARSO 27, 2017 AT SA MGA SUSUNOD NA PANG MGA ARAW. ITO PO AY PATULOY NA MAOOBSERBAHAN HANGGANG HINDI NADATING ANG NORMAL NA SUPPLY NG ATING TUBIG.

MARAMING SALAMAT PO SA INYONG PAG UNAWA.

Thank you for understanding.

Please visit this website regularly for advisories regarding the water service in your area


THE MANAGEMENT.

TEMPORARY SERVICE INTERRUPTION
March 24, 2017, 9:00 am

Please be informed that there will be a temporary service interruption in the following barangay's: Kayquit 1,2 and 3, San Gregorio St. Buna Cerca and Portions of Alulod and Kaytapos due to Meralco Power Interruptions.

Service will resume immediately after MERALCO repairs.

Thank you for understanding.

Please visit this website regularly for advisories regarding the water service in your area


THE MANAGEMENT.


WATER INTERRUPTION AT MAHABANG KAHOY CERCA AND BUNA LEJOS 
March 17, 2017, 9:40 am

Please be informed that there will be a temporary water interruption (10:00 am - 12:00 pm) in the above-mentioned Barangay due to repair of distribution line.

Thank you for understanding.

Please visit this website regularly for advisories regarding the water service in your area


THE MANAGEMENT.


WATER INTERRUPTION AT MAHABANG KAHOY CERCA AND BUNA LEJOS 
March 10, 2017, 3:41 pm

Please be informed that there will be a temporary water interruption (3:00 pm - 5:00 pm) in the above-mentioned Barangay due to shutting down of PS9.

Thank you for understanding.

Please visit this website regularly for advisories regarding the water service in your area


THE MANAGEMENT.


MAGPAPATAY NG PUMP SA MAHABANG KAHOY CERCA
February 21, 2017


Pinagbibigay alam po namin na magpapatay muna tayo ng pump sa MAHABANG KAHOY CERCA dahil kinabit ang po ating AVR.

Salamat po sa inyong pag-unawa.

Mangyaring bisitahin ang website na ito nang regular para sa advisories tungkol sa serbisyo ng tubig sa inyong lugar.

THE MANAGEMENT.


MAGPAPATAY NG BOMBA SA MATAAS NA LUPA TILL 5 PM TODAY
February 20, 2017


Pinagbibigay alam po namin na magpapatay po tayo ng bomba ng tubig sa MATAAS NA LUPA hanggang 5pm ngayong araw dahil sa inaayos ang tapping line ng cox trucking.

Salamat po sa inyong pag-unawa.

Mangyaring bisitahin ang website na ito nang regular para sa advisories tungkol sa serbisyo ng tubig sa inyong lugar.

THE MANAGEMENT.


MAGPAPATAY NG BOMBA SA MATAAS NA LUPA
February 20, 2017


Magpapatay ng bomba sa MATAAS NA LUPA till 12 noon today to repair tapping line of cox trucking (PS 14)

Mangyaring bisitahin ang website na ito nang regular para sa advisories tungkol sa serbisyo ng tubig sa inyong lugar.

THE MANAGEMENT.


January 26, 2017 

Please be informed that there will be a decrease of water supply or interruption of water supply in the above-mentioned Barangay due to problem encountered in Pump Station 4. We are currently working on it and we hope to bring the normal operation back soon.

Thank you for understanding.

Please visit this website regularly for advisories regarding the water service in your area.

THE MANAGEMENT


WATER INTERRUPTION AT BARANGAY MAHABANG KAHOY CERCA AND BUNA LEJOS
February 15, 2017

Please be informed that there will be a temporary shutdown of Water Pump and Motor in PS-9 that may cause water interruption at Barangay Mahabang Kahoy Cerca and Buna Lejos due to repair of mainline. Operation will resume at 12 noon.

Thank you for understanding.

Please visit this website regularly for advisories regarding the water service in your area.

THE MANAGEMENT


WATER INTERRUPTION AT BARANGAY ALULOD AND KAYTAPOS
February 15, 2017

Please be informed that there will be a temporary shutdown of Water Pump and Motor in PS-4 and closing of Gate Valves at  Lintiw and Limbong that may cause water interruption at Barangay Alulod and Kaytapos due to repair of mainline. Operation will resume at 3:30 pm.

Thank you for understanding.

Please visit this website regularly for advisories regarding the water service in your area.

THE MANAGEMENT

Business Hours
     Mondays to Fridays, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Bills Payment
     Mondays to Fridays, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Philippine Transparency Seal

Other Govt. Sites